Условия за ползване

Тези условия за ползване очертават правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на Устойчив Свят – https://sustainableworld.info.

Достъпвайки този уебсайт, ние приемаме, че сте съгласни с тези условия за ползване изцяло. Не продължавайте да използвате уебсайта на Устойчив Свят, ако не приемате всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се отнася за настоящите Условия за ползване, Декларация за поверителност и известие за отказ от отговорност и всяко или всички споразумения: „Потребител“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася до вас, лицето, което влиза в този уебсайт и приема условията за ползване на Устойчив Свят. „Устойчив Свят“, „Нашите“, „Ние“ и „Нас“, се отнася до нашия уебсайт. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за потребителя, така и за нас самите, или за потребителят, или самите нас.

Всички условия се отнасят до приемането и разглеждането на условията, необходими за осъществяване на процеса за нашето съдействие на потребителя по най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи с фиксирана продължителност или други средства, с изричната цел да се посрещнат нуждите на потребителя по отношение на предоставянето на посочените от нас услуги, в съответствие с и при спазване на действащото законодателство. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и / или, той / тя или те, се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки. Използвайки уебсайта на Устойчив Свят, вие се съгласявате с използването на бисквитки в съответствие с нашата политика на поверителност.

Повечето съвременни интерактивни уеб сайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извлечем потребителски подробности за всяко посещение. Бисквитките се използват в някои области на нашия сайт, за да позволят функционалността на тази област и лекота на използване за хората, които го посещават. Някои от нашите партньори / рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Лиценз

Устойчив Свят вярва, че информацията трябва да бъде свободно достъпна за всички, но ние също така вярваме, че източниците трябва да бъдат кредитирани правилно и че правата на интелектуална собственост трябва да бъдат зачитани.

Устойчив Свят и неговото съдържание са защитени от международното законодателство за авторското право. При достъп до и използване на https://sustainableworld.info, вие се съгласявате, че не можете да изтегляте и копирате съдържание, освен за лични, нетърговски цели.

Освен ако не е посочено друго, Устойчив Свят и / или неговите лицензодатели и автори притежават правата върху интелектоалната собственост на всички материали в Устойчив Свят. Всички права за интелектоална собственост са запазени. Можете да преглеждате и / или отпечатвате страници от https://sustainableworld.info за ваше лично ползване, при спазване на ограниченията, определени в тези условия на ползване.

Публикациите в нашия сайт – преведени, цитирани или авторски, са със запазени права върху интелектоалната собственост, принадлежащи на съответния автор, който е отразен в края на всяка публикация.

Вие не трябва да:

 1. Препубликувате директно материали от https://sustainableworld.info;
 2. Продавайте, отдавате под наем или подлицензирате материали от https://sustainableworld.info;
 3. Възпроизвеждате, дублирате или копирате материали от https://sustainableworld.info;
 4. Преразпределяте съдържанието от Устойчив Свят (освен ако съдържанието не е специално създадено за преразпределение);

Общи Условия

 1. Настоящото споразумение започва от датата на публикуването му.
 2. Някои части от този уебсайт предлагат възможност потребителите да публикуват и обменят мнения, информация, материали и данни („Коментари“) в области на уебсайта. Устойчив Свят не показва, редактира, публикува или преглежда коментари преди появата им в самия уебсайт. Коментарите не отразяват възгледите и / или мненията на Устойчив Свят, неговите администратори, редактори или филиали. Коментарите отразяват виждането и мнението на човека, който публикува такова виждане или мнение. До степента, разрешена от приложимото законодателство, Устойчив Свят не носи отговорност за коментарите или за загуби, отговорности, щети или разходи, причинени и / или претърпени в резултат на каквото и да е използване и / или публикуване и / или появата на коментарите на този уебсайт.
 3. Устойчив Свят си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всякакви коментари, които счита по свое усмотрение за неподходящи, обидни или по друг начин в нарушение на настоящите Условия за ползване.
 4. Вие гарантирате и заявявате, че:
  • Имате право да публикувате коментари на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
  • Коментарите не нарушават никакви права на интелектоална собственост, включително и без ограничение авторско право, патент или търговска марка или други права за собственост на трета страна;
  • Коментарите не съдържат клеветнически, ресистки, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали или материали, които представляват нарушение на поверителността;
  • Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или популяризиране на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност;
 5. С настоящото предоставяте на Устойчив Свят неизключителен безплатен лиценз за ползване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират някой от вашите коментари във всякакви и във всички форми, формати или медии.

Регистрация, парола и сигурност

За да се регистрира в Устойчив Свят, потребителят трябва да е навършил 18 години.

Формата за регистрация / влизане в нашия уебсайт е достъпна тук.

Потребителя трябва да гарантира, че данните, предоставени при регистрацията, са верни и пълни. Потребителят трябва незабавно да информира Устойчив свят за всякакви промени в информацията, предоставена при регистрацията, като влезе в уебсайта и промени детайлите си, или като се свърже с нас, използвайки контактната форма тук, или на нашия имейл.

Устойчив Свят съветва потребителя да прочете нашата политика за поверителност преди регистрация, за да разбере как събираме, съхраняваме, управляваме, обработваме и защитаваме потребителските данни.

Потребителя носи отговорност за всички дейности, които се случват или се задават от негово име или с неговата парола. Ако потребителят знае или подозира, че някой друг знае неговата парола, той трябва да уведоми Устойчив Свят по имейл.

Ако Устойчив Свят има основания да смята, че има вероятност за нарушение на сигурността или злоупотреба, ние можем да изискаме от потребителя да промени паролата си (или временно да спре акаунта си).

Гости, Потребители, Автори, Редактори на съдържание

Освен гостите на уеб сайта, Устойчив Свят предоставя още три вида достъп: Потребител, Автор и Редактор.

Гостите на уебсайта могат да разглеждат всички страници и публикации, да се абонират за бюлетин, да споделят в социалните мрежи или оценят публикация и да използват контактната форма на сайта, но не могат да публикуват коментари и да създават публикации.

Потребител

Това е ролята по подразбиране за всеки новорегистрирал се потребител. Освен гост функциите, потребителят може:

 • Да достъпи профилната си страница в сайта
 • Да публикува коментари
 • Да достъпи други функции, разрешени от администратора на сайта на своя панел за управление

Потребителят не може да създава публикации.

Автор

Всеки потребител, който желае да стане автор на публикации в Устойчив Свят, трябва да се свърже с нас на нашия имейл или да попълни контактната форма с искане профилът му да му бъде променен на автор.

В съдържанието на имейла, потребителят трябва да опише накратко причините за желанието си да стане автор в нашия уебсайт. Също така, трябва да потвърди, че е прочел и е съгласен да спазва следните условия:

 1. Публикацията трябва да бъде написана на кирилица и да има заглавие;
 2. Публикацията не трябва да използва расистки, ксенофобски, обидни или нецензурни думи и изрази спрямо конкретно лице и / или група от хора;
 3. Публикацията не е фалшива и не съдържа или отразява фалшиви новини;
 4. Публикацията не съдържа информация с псевдо-научна; религиозна, псевдо-медицинска или конспиративна насоченост;
 5. Публикуваната информация е от случило се настоящо или минало доказано събитие/събития, технологичен продукт, иновация и / или научна/технологична разработка или продукт, както и издържана концепция за устойчив дизайн. Поезия, проза, художествени и / или научно-фантастични, сатирични, хумористични, както и измислени публикации не се допускат;
 6. Публикацията е свързана с контекста на сайта и се вписва във вече създадените и одобрени категории;

Всяко нарушение на горните условия ще доведе до изтриване на публикацията. При потворно нарушение, статутът на автора ще бъде променен на Потребител.

Всеки автор е свободен да изрази мнение или виждане, което да опише под формата на публикация. Публикацията е винаги от негово име и не отразява мнението и виждането на екипа на Устойчив Свят, а само личното мнение и виждане на авторът на публикацията.

Всеки автор се съгласява публикациите му да бъдат преглеждани и редактирани от редактор на съдържание, с оглед на това да не се допускат смислови, пунктуационни или правописни грешки в публикациите. За повече информация, вижте следващата секция, която описва условията, които редакторът на съдържание трябва да спазва.

Всеки автор е изцяло отговорен за авторските права и интелектоална собственост на информацията (текстова или аудио-визуална), която публикува. Ако авторът превежда или копира информация от трети страни или други уебсайтове, автора е длъжен да се убеди, че техните условия за ползване позволяват копиране на информацията и е длъжен в края на публикацията да постави връзка към оригиналния автор, уебсайт или публикация.

Всяка публикация (преведена или написана), под която няма отразен източник, ще се счита за авторска на съответния автор.

Екипът на Устойчив Свят по никакъв начин не носи отгоорност за загуби, вреди и / или щети от какъвто и да е вид, нанесени върху авторските права и / или интелектоална собственост на трети страни, причинени от автора на публикацията в нашия сайт. Ако такава ситуация възникне, Устойчив Свят ще предостави информацията за автора на публикацията на оригиналния собственик на авторските и / или интелектоални права.

Уебсайтът Устойчив Свят не може да бъде въвличан и няма да участва в никакви легални диспути и / или съдебни спорове за защита на автор, който е нарушил авторски и / или интелектоални права на трети страни.

Редактор на Съдържание

Редакторът на съдържание, е потребител, който освен статут на автор, също така притежава и статут да редактира съдържание, публикувано от други автори.

Функцията а редактора, е да редактира публикаците в сайта на Устойчив Свят, като следи и поправя смислови, пунктуационни и правописни грешки в публикациите.

Редакторът на съдържание попада под същата категория като автор и е длъжен да спазва същите условия, описани в предходната секция за автори ако публикува собствени публикации.

Тъй като редакторът на съдържание може да променя публикации от други автори, той трябва да спазва и следните допълнителни условия:

 1. Редакторът не може да променя основния смисъл на публикация от друг автор;
 2. Редакторът не може да променя цялостния контекст на публикация от друг автор;
 3. Редакторът не може да премахва, вмъква, заменя, или по друг начин променя съдържанието на публикация от друг автор, включително и добавяне на собствен текст и / или аудио-визуална информация към публикация, нито части от, или други публикации, освен ако това не е предварително съгласувано писмено с автора на публикацията, която редактора редактира и / или автора на публикацията, откъдето е взета информацията;
 4. Редакторът не може да изважда от контекст информация от публикациите на други автори, нито да вмъква тази информация в собствените си и / или публикациите на трети автори;
 5. Редакторът не може да премахва, добавя или променя информация в публикацията на друг автор, която е свързана с отразяването на оригинален източник и / или друг вид информация, свързана с отразяването на авторски и / или интелектоални права, включително права върху текст или аудио-визуална информация;
 6. Редакторът няма право да изтрива публикации от други автори;

Всяко нарушение на тези условия ще доведе до премахване на статута на редактор на съответния потребител.

Екипът на Устойчив Свят по никакъв начин не носи отговорност за загуби, вреди и / или щети от какъвто и да е вид, нанесени върху авторските права и / или интелектоална собственост на други автори и / или трети страни, причинени от редактиране на публикация в нашия сайт.

Уебсайтът Устойчив Свят не може да бъде въвличан и няма да участва в никакви легални диспути и / или съдебни спорове за защита на редактор, който е нарушил преходните условия и / или чрез редакция на публикация от друг автор, е нарушил авторски и / или интелектоални права на трети страни.

Плащания

Устойчив Свят е уебсайт, чиято цел е да предоставя безплатна полезна информация за световни, социални, екологични и социо-икономически проблеми и възможни решения за тези проблеми.

Като такъв, уебсайтът не таксува своите потребители с каквито и да е такси за участие и достъп до информацията в сайта.

Участието на потребители като автори и редактори в уебсайта, е на напълно доброволчески принцип и не е обвързано с никакви легални, договорни и / или други писмени съглашения.

Освен съгласието с условията в настоящия документ и политиката ни за поверителност, Устойчив Свят не сключва никакви други споразумения с потребителите си, включително автори и редактори на съдържание.

В този смисъл, Устойчив Свят няма да изплаща никакви парични възнаграждания и поощрения като заплати, бонуси и / или дивиденти на своите потребители, автори и редактори, включително и приходи и / или част от приходи, получени чрез реклами в уебсайта или други методи, които Устойчив Свят може да използва в бъдеще.

Хипервръзки към нашето Съдържание

 1. Следните организации могат да създават връзка към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:
  • Държавни агенции;
  • Търсачки;
  • Новинарски организации;
  • Дистрибутори на онлайн директории, когато ни изброят в директорията, могат да се свързват с нашия уебсайт по същия начин, както хипервръзките към уеб сайтовете на други организации;
  • Акредитирани фирми, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които може да нямат хипервръзка към нашия уебсайт.
 2. Тези организации могат да правят връзка към нашата начална страница, публикации или друга уебсайт информация, стига връзката: (а) да не е подвеждаща по никакъв начин; (б) да не предполага фалшиво спонсорство или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) да се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.
 3. Можем да разгледаме и одобрим по свое усмотрение други заявки за връзки от следните видове организации:
  • Широко известни източници на потребителска и / или бизнес информация като търговски камари, автомобилни асоциации, Съюз на потребителите и др.;
  • Сайтове в общността на dot.com;
  • Асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации, включително благотворителни сайтове,
  • Онлайн дистрибутори на директории;
  • Интернет портали;
  • Счетоводни, правни и консултантски фирми, чиито основни клиенти са бизнеси;
  • Образователни институции и търговски сдружения.

Ще одобрим искания за връзки от тези организации, ако установим, че: (а) връзката няма да се отрази неблагоприятно на нас или на нашия уебсайт (например търговски асоциации или други организации, представляващи присъщо подозрителни видове бизнес, като например надомна работа, няма да бъде позволено да се свързват към нашия уебсайт); (б) организацията няма незадоволителен статут при нас; (в) ползата за нас от видимостта, свързана с хипервръзката, надвишава евентоални вреди за Устойчив Свят; и (г) когато връзката е в контекста на обща информация за ресурса или по друг начин е в съответствие с редакционното съдържание в бюлетин или подобен продукт, доразвиващ мисията на организацията.

Тези организации могат да правят връзка към нашата начална страница, публикации или друга уебсайт информация, стига връзката: (а) да не е подвеждаща по никакъв начин; (б) да не предполага фалшиво спонсорство или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) да се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте сред организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от връзки към нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл на info@sustainableworld.info. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт (като телефонен номер и / или имейл адрес), както и URL адреса на вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да направите връзка към нашия уеб сайт и списък с URL адресите на нашия сайт, към които искате да направите връзка. Оставете 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да създават хипервръзка към нашия уеб сайт, както следва:

 1. Чрез използване на името на нашия уебсайт (Устойчив Свят);
 2. Чрез използване на единния локатор на ресурси (уеб адрес), към който е свързването;
 3. Чрез използване на каквото и да е друго описание на нашия уеб сайт или материал, към който има връзка, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Не се разрешава използването на логото на Устойчив Свят или други произведения на изкуството за свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

Iframes

Без предварително одобрение и изрично писмено разрешение не можете да създавате iframes рамки около нашите уеб страници или да използвате други техники, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уеб сайт.

Отговорност за съдържанието

Ние не носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на ваш уеб сайт. Вие се съгласявате да ни обезщетите и защитите срещу всички искове, произтичащи от или базирани на вашия уебсайт. Никакви линкове не могат да се появяват на която и да е страница на вашия уеб сайт или в контекст, съдържащ съдържание или материали за Устойчив Свят, които могат да бъдат тълкувани като клеветнически, нецензурни или престъпни, или които накърняват, по друг начин нарушават или защитават нарушението или друго нарушение на права на трети страни.

Запазване на правата

Ние си запазваме правото по всяко време и по свое усмотрение да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уеб сайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уеб сайт при такова искане. Също така си запазваме правото да изменяме тези условия на ползване и политиката за свързване по всяко време. Продължавайки да използвате нашия уеб сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате тези условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако откриете каквато и да е връзка на нашия уебсайт или която и да е свързана уеб страница, която е нежелана по някаква причина, можете да се свържете с нас относно това. Ние ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но нямаме задължение да правим това или да отговаряме директно на вас.

Въпреки че се стремим да гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, ние не гарантираме нейната пълнота или точност; нито се ангажираме да гарантираме, че уебсайтът ще остане активен или материалите в него ще бъдат актуализирани.

Отказване от отговорност

В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички изявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт (включително, без ограничение, всякакви гаранции, посочени от закона по отношение на задоволително качество, годност за целта и / или използването на разумни грижи и умения). Нищо в този отказ от отговорност не:

 1. ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за смърт или нараняване в резултат на небрежност;
 2. ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за измама или измама с невярно представяне;
 3. ограничава някое от нашите или вашите задължения по какъвто и да е начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство;
 4. изключва някое от нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и изключванията на отговорността, посочени в този раздел и на други места в настоящия отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) уреждат всички задължения, възникващи по силата на отказа от отговорност или във връзка с предмета на този отказ от отговорност, включително задължения, възникнали по договор, по деликт (включително небрежност) и поради нарушаване на законово задължение.

Доколкото уебсайтът и информацията и услугите в него се предоставят безплатно, ние не носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.

Промени в Условията за ползване

Въпреки че повечето промени вероятно ще са незначителни, Устойчив Свят може да променя своите Условия за ползване от време на време и по наше усмотрение. Ние насърчаваме посетителите да проверяват често тази страница за промени. Продължаващото ви използване на този сайт след всяка промяна в настоящите Условия за ползване ще означава, че приемате тази промяна.

Информация за контакт

Ако имате въпроси относно настоящите Условия за Ползване, моля свържете се с нас на нашия имейл.