Глава 7: Градове, които мислят

Глава 7: Градове, които мислят

Проектиране на бъдещето

Местните власти отделят много време и ресурси в опит да актуализират нашите настоящи градове, пътища и транспортни системи. Цената за експлоатация и поддръжка и цялостната неефективност, е изключително висока. По-евтино е да се построят по-нови градове отначало, отколкото да се възстановяват и поддържат старите, точно както е по-ефективно и по-евтино да се проектират гъвкави, съвременни методи за производство, отколкото да се правят опити за надграждане на остарелите фабрики.

За да имаме свят без замърсяване и отпадъци, но въпреки това парковете, детските площадки, центровете за изкуство и музика, училищата и здравните грижи да бъдат достъпни за всички без етикет с цената, изисква дълбоки промени в начина, по който планираме градовете си, както и начина си на живот като цяло.

За да поеме към тази нова система, първият град ще тества валидността на параметрите на дизайна и ще направи необходимите промени, ако е необходимо. Тази нова социална посока може да бъде популяризирана на много фронтове с книги, списания, телевизия, радио, семинари, театър и тематични паркове. Можем също така да проектираме и експериментираме с автоматизирани строителни процеси за следващия град.

Иновативните многоизмерни кръгови градове съчетават най-изтънчените налични ресурси и строителни техники. Геометрично елегантната кръгла подредба, заобиколена от паркове и градини, е проектирана да работи с минимална енергия, за да се постигне най-високия възможен жизнен стандарт за всички. Този градски дизайн използва най-доброто от чистите технологии в хармония с местната екология.

Дизайнът и развитието на тези нови градове набляга на възстановяването и опазването на околната среда. Трябва да се разбере, че технологиите, без човешка загриженост, са безсмислени.

Новите градове ще осигурят обща среда с чист въздух и вода, здравеопазване, добро хранене, забавление, достъп до информация и образование за всички. Ще има центрове за изкуство и музика, напълно оборудвани „магазини“ за машини, научни лаборатории, зони за хоби и спорт и производствени райони. Тези нови градове също биха осигурили всякакъв начин за отдих на кратко разстояние от жилищните зони. Рециклирането на отпадъци, възобновяемите и чисти системи за генериране на енергия и всички услуги ще бъдат управлявани чрез интегрирани, кибернетични методи. Управлението на личния живот, неговия/нейния начин на живот и личните предпочитания, са изцяло оставени на индивида.

Някои градове могат да бъдат кръгли, докато други могат да бъдат линейни, подземни или изградени като плаващи градове в морето (ще стигнем до тях по-късно). Много градове ще бъдат проектирани като цялостни затворени системи, подобно на круизен кораб, оборудван за шестмесечен круиз. Те ще съдържат резиденции, театри, паркове, места за отдих, развлекателни центрове, здравни и образователни съоръжения и всички изисквания и удобства за обща жизнена среда. Всичко в тези градове би било толкова близо до самостоятелна система, колкото условията позволяват. В северните места някои градове могат да бъдат частично под земята.

При планирането на градовете, компютрите и автоматизираните системи ще помогнат за определяне на дизайна въз основа на най-пълния анализ на данните за околната среда и човешките нужди. Например характеристиките на населението в даден район определят колко болници и училища да се изградят, както и необходимото оборудване. Някои медицински системи биха били мобилни, а други сглобяеми по суша и море. В крайна сметка цели градове ще бъдат автоматично сглобени на място от стандартизирани, сглобяеми секции, направени в автоматизирани фабрики. Чрез този метод на „системен подход“ – не мога да подчертая това достатъчно – ще можем да дадем на всички хора много висок стандарт на живот в най-кратки срокове.

Това позволява широк спектър от гъвкавост в дизайна за промени и се възползва от взаимозаменяеми единици. Градовете придобиват нови и различни изяви в зависимост от начина, по който се използват. Всеки град е уникален. Това не намалява живота на хората до ниво на препитание; по-скоро предоставя на разположение всички удобства, които съвременната наука и технологии могат да предоставят. Дори най-заможните хора от миналото не биха могли да постигнат стандарт на живот, равен на този в тези нови градове, което също ще увеличи максимално безопасността и спокойствието.

Структурите ще бъдат изработени от по-нови материали, като например тип сандвич, който е полу-гъвкав с вътрешна пяна и сърцевина от остъклена керамика, за да позволи разширяване и свиване без счупване. Това не изисква поддръжка. Тънката конструкция може да бъде произведена масово за няколко часа. Този тип строителство претърпява малки или никакви щети от земетресения, урагани, термити и пожари. Прозорците ще бъдат контролирани по електронен път, за да засенчват или затъмняват външната осветеност и ще бъдат оборудвани с компютърно контролирани автоматични системи за почистване, които не изискват човешки труд.

Иновативните технологии позволяват да се спестят ресурси за по-слабо развитите региони, без да се жертва нито едно от удобствата на напредналия начин на живот. Само чрез такива иновации може да бъде постигната нашата крайна цел за висок жизнен стандарт за цялата човешка раса.

Тези градове координират производството и дистрибуцията, управлявайки икономика с балансирано натоварване, така че да няма прекомерно или недостатъчно производство. За постигането на това е необходима автономна нервна система (сензори за околната среда), интегрирана във всички области на социалния комплекс.

Например, в селскостопанския пояс електронните сонди, вградени в почвата, автоматично поддържат постоянен опис на водната маса, почвените условия, хранителните вещества и др., и действат по подходящ начин, без да се налага намесата на човека, докато условията се променят. Този метод на индустриална електронна обратна връзка ще бъде приложен към цялата система.

Градовете биха функционирали като развиващи се, интегрирани организми, а не като статични структури, тъй като дизайнът им е подходящ за промяна. Тази обща среда ще позволи възможно най-широк диапазон от индивидуалност и креативност за живеещите в нея.

Съображение за дизайн

Едно време архитектурните украшения са били неразделна част от строителството. Високите колони и колонираните портици на Древна Гърция и Рим били необходими компоненти в техните структури. С появата на по-нови и по-леки материали и инженерни подобрения, вече можем да обхванем по-големи разстояния без колони или други намесащи се структури за поддръжка.

Икономиката, базирана на ресурси, вече няма да участва в съзнателното оттегляне на ефективността за поддържане на проектите, които изглеждат впечатляващи. Ако продължим да проектираме сградите си със забележими отпадъци и декорация, ние намаляваме стандарта на живот на другите, като използваме ресурси разточително. Проектирането на сграда с много изкуствени проекции не показва оригиналност, креативност или индивидуалност. Индивидуалността се изразява чрез уникалния ни начин на мислене за себе си и света около нас, а не от външния ни вид.

Това не значи да разрушим красивите структури, създадени в миналото с ограничените технологии, налични по това време. Но продължаващото приложение на древните методи на строителство забавя иновативното и креативното мислене, което е необходимо за възникващата култура. Интелигентното използване на ресурси, включени в структурите, значително опростява начина ни на живот и намалява отпадъците и поддръжката. Тези нови градове биха осигурили нуждите на жителите чрез ефективно разпределение на ресурсите и материалите в среда, която е енергийно-отговорна и без замърсяване.

Къщи

За мнозина в началото на двадесет и първи век домовете на бъдещето може да са изглеждали сюрреалистични. Например, домовете могат да бъдат защитени от времето навън чрез електронни средства. Обзавеждането може да се състои от напълно различни конфигурации, които автоматично се приспособяват към нашите контури на тялото. Новите технологии ще направят стените изцяло прозрачни, така че обитателите да могат да разглеждат околния пейзаж, без никой отвън да вижда вътре. Дневната светлина може да бъде омекотена и заглушена според предпочитанията на обитателите. Тези сгради биха осигурили бариера срещу звук, насекоми и прах и биха поддържали желаната вътрешна температура.

Телефоните биха били напълно невидими и компонентна част от структурата на интериора, фокусирайки звука към ухото ви по електронен път. Материалите на сградата ще генерират енергия и ще контролират собствения си микро-климат.

С интелигентното приложение на хуманните технологии може да се осигури широк спектър от уникално индивидуални домове. Структурните елементи биха били гъвкави и съгласувано подредени, за да обслужват най-добре всеки индивид. Сглобяемите модулни домове ще олицетворяват висока степен на гъвкавост, немислима в миналото. Те могат да бъдат изградени на всяко място, което човек иска, сред гори, върхове на планини или на отдалечени острови. Те могат да бъдат проектирани като самостоятелни жилища с термични генератори, топлинни концентратори и фотоволтаични масиви, вградени в кожата на сградата. Термопанелите ще отразяват ярка слънчева светлина, използвайки променливи модели на засенчване.

Всички тези функции се контролират от обитателя и предоставят повече от достатъчно енергия за работа на цялото домакинство. Домовете също ще съдържат прецизна комбинация от различни метали, използващи термодвойката за отопление и охлаждане. Други материали, вградени в твърди пластмасови или керамични материали, биха изградили структурата на дома. С това приложение, колкото по-топло е отвън, толкова по-хладно става вътре. Този метод служи за отопление или охлаждане на сградите. Интериорът на домовете ще бъде проектиран така, че да отговаря на предпочитанията на хората.

Транспорт

Когато се желае пътуване извън града, компютърно управлявани превозни средства за суша, море, въздух, космос и отвъд, могат да транспортират пътници и товари. За бързо движение на пътници по суша през виадукти, мостове и тунели, високоскоростни маг-лев влакове обхващат големи разстояния и ефективно ще заменят повечето въздушни транспортни средства. Някои пътнически вагони в транспортните единици могат да се прехвърлят от движещия се влак по време на транзит, което елиминира времето за изчакване на гарите. Железопътните, морските и подводните плавателни съдове могат да се справят с повечето товари. Много от транспортните единици имат разглобяеми компоненти и съдържат стандартизирани контейнери, което ги прави лесни за прехвърляне.

В градовете могат да бъдат проектирани различни видове ескалатори, асансьори и транспортьори, които да се движат във всички посоки, дори нагоре по страните на сградите. Те могат да бъдат взаимосвързани с други транспортни системи и да се простират и до домовете.

Повечето от по-малките транспортни единици за хора могат да се управляват с гласов контрол. Когато гласовият контрол не е практичен или възможен, могат да се използват алтернативни методи като клавиатури. Без големи корпорации, които контролират производството на автомобили с цел печалба, всички транспортни системи могат да бъдат проектирани като модулни, непрекъснато актуализирани и снабдени с най-новите разработки в технологиите.

Градове

Кръгови градове

Външният периметър е част от зоната за отдих с голф игрища, пешеходни и велосипедни пътеки и възможности за водни спортове. Воден път заобикаля селскостопанския пояс, който е изграден от затворени, прозрачни сгради. Прилагането на по-нови технологии елиминира, веднъж завинаги, използването на опасни химикали и пестициди. Продължавайки към центъра на града, осем зелени сектора осигуряват чисти, възобновяеми източници на енергия, използвайки устройства за вятърна, топлинна и слънчева енергия. Жилищният пояс се отличава с красиво озеленяване, езера и криволичещи потоци. Домовете и апартаментите са изящно очертани, за да се съчетаят с пейзажа. Широката гама от иновативна архитектура предоставя много възможности за избор на обитателите.

В близост до жилищния квартал, богат избор от здравословни храни, отглеждани по биологичен път, се предлага 24 часа в денонощието. На следващо място са апартаментите и дизайнерските центрове, които ограждат централния купол. В осем купола се помещават научните центрове, изкуството, музиката, изследователските лаборатории, изложбените, развлекателните и конферентните центрове, които са напълно оборудвани и достъпни за всички. Централният купол, или „тематичен център“, съдържа кибернетичната система, образователните съоръжения, здравния център и съоръженията за пазаруване, комуникации и грижи за деца. В допълнение, той служи като сърцевина за повечето транспортни услуги, които имат формата на хоризонтални, вертикални, радиални и кръгови транспортьори, които безопасно придвижват пътниците навсякъде в града. Тази система улеснява ефективното транспортиране на жителите на града, премахвайки необходимостта от автомобили. Транспортът от град до град се осигурява от еднорелсови и електрически земни или въздушни превозни средства.

Градове с изцяло затворен цикъл

Много градове са проектирани като системи със затворен цикъл, подобно на круизен кораб, оборудван за шестмесечен круиз. Те съдържат резиденции, театри, паркове, места за отдих, развлекателни центрове, здравни и образователни съоръжения и всички изисквания и удобства за обща жизнена среда. Всичко в тези градове е толкова близо до самостоятелна система, колкото условията позволяват. В северните места или в необитаемите райони градовете могат да бъдат подземни.

Градове-университети

Този университет по архитектура и екологични изследвания, или „Световен университет“, е тестова площадка за всяка фаза на архитектурно развитие. Това е „жив“ и непрекъснато развиващ се изследователски институт, отворен за всички. Производителността на студентите се основава на „акредитация на компетенции“ и резултатите от изследванията се прилагат директно в социалната структура, за да се възползва цялото човечество. Хората живеят в тези експериментални градове и предоставят обратна информация за жизнеспособността и работоспособността на различните структури. Тази информация се използва за формулиране и модификации на конструкциите, така че да се гарантира максимална ефективност, комфорт и безопасност. Това съоръжение се използва и за разработване на модулни конструктивни системи и компоненти, които обслужват широк спектър от нужди и предпочитания. В повечето случаи външният вид на сградите отразява функцията на сградата – те са проектирани „отвътре навън“.

Автомаизация

Машина интелигентност

Ключът към постигането на изобилие и висок стандарт за живот на всеки човек на планетата, е да се автоматизира максимално в най-кратки срокове. Заменяйки човешкия труд с машини и прилагайки глобална икономика, базирана на ресурси, всеки ще живее по-добре от най-заможните днес. Бъдеще без брави на вратите и без страх някой да не ви удари по главата и да открадне вашите стоки или пари, е възможно, защото всеки има безплатен достъп до всичко, което е на разположение. И може да има много на разположение, когато автоматизираме и използваме разумно ресурсите.

Кибернацията, сливането на компютрите с производството, ще освободи наличието на стоки и услуги в мащаб, невиждан никога преди това. Предстои много работа по изкуствения интелект (AI). Изкуственият интелект е компютърно програмиране, което симулира вземане на решения и тестване на хипотези заедно със самокорекция. Той проектира механични и електронни системи за симулиране и подобряване на човешката производителност и характеристики. Колкото и вълнуващи да са тези разработки, ние сме само в началото на възможностите.

Кибернацията може да се разглежда като единственото истинско провъзгласяване на еманципацията за човечеството, когато се използва хуманно и интелигентно. Тя дава възможност на хората да имат най-високия възможен жизнен стандарт, практически без труд. Той освобождава хората за първи път от рутинните на повтарящи се ежедневни дейности. Когато хората се освободят от остарелите методи на паричната система, най-накрая ще започнем да разбираме какво означава да си цивилизован.

Когато използваме повече автоматизацията и кибернацията, не само промишлените работници, но и повечето специалисти могат да бъдат заменени с машини. И до днес най-прозорливите писатели и футуристи срещат трудности да приемат възможността роботи да заменят хирурзите, инженерите, топ мениджмънта, пилотите на авиокомпаниите и други професионалисти. Машините могат лесно да заменят хората в правителството и в управлението на световните дела. Това не представлява завземане и бунт на машините, както някои хора се страхуват днес. Вместо това постепенното прехвърляне на вземането на решения на машинната интелигентност, е следващата фаза на социална еволюция.

Компютърните и автоматизирани системи са по-ефективни поради броя на сензорите, които имат. Автоматичното управление може да се случи, когато сензорите са инсталирани на всяко възможно място и са свързани чрез световна мрежа от компютри.

По време на прехода от парично общество към общество, базирано на ресурси, ще са необходими екипи от системни инженери и архитекти, компютърни програмисти, системни анализатори, изследователи и други подобни, които да помогнат за надзора, управлението и анализа на потока от стоки и услуги. Но докато обществото, базирано на ресурси, се движи към по-кибернетичен свят, повечето хора вече не са необходими за управлението на тази нововъзникваща цивилизация. В крайна сметка компютрите ще могат да проектират свои собствени програми, да подобрят и поправят собствените си схеми и да актуализират информацияте за социалните нужди. Свързаните киберцентри ще координират услугите, транспортните системи, общественото здравеопазване и образованието с най-новите данни за световната икономика. Резервни системи биха съществували в случай на повреди или прекъсвания.

Изкуствения интелект, организиран по този начин в икономика, базирана на ресурсите, води до много по-значителни промени за човешката раса, отколкото всеки предишен пробив, философия или революция. Най-важно е да разберем, че това, което очевидно липсва в днешното общество, е интелигентното управление на земните ресурси и че повечето проблеми могат да бъдат решени, когато технологиите се използват разумно.

Следователно може да се постигне много висок жизнен стандарт за всички хора по света, когато всички ресурси на Земята са свързани, организирани, наблюдавани и използвани ефективно в полза на всеки като цялостна глобална система – а не само за сравнително малък брой хора.

Мега машини

Мега машините представляват радикални промени във физическия вид, производителността и поведението на машините. Те действат по-скоро като живи системи, тъй като са способни да вземат подходящи решения за техните конкретни приложения. В случай на непредвидени заплахи или опасности за хората, те ще действат от наше име. За да се сведат до минимум повреди в системите, компютрите са проектирани да бъдат гъвкави и могат да се изключват автоматично в случай на повреда на някоя от техните части.

В напреднала кибернетична глобална икономика мега-машини, насочени от сложен изкуствен интелект, копаят канали, тунели и изграждат мостове, виадукти и язовири, без да е необходимо човешко участие. Човешкото участие се състои в избиране на желаните цели.

Масивни самоиздигащи се структури са най-ефективни при изграждането на цялата глобална инфраструктура. Това не са градове нарязани на бисквити, както някои хора биха си представили. Идеята, че мащабното цялостно планиране предполага масово унифициране, е неправилна.Фабриките могат да бъдат проектирани от роботи за роботи; кибернизираните системи се самопрограмират чрез обратна връзка с околната среда. Машините на бъдещето са способни на самовъзпроизвеждане и усъвършенстване и могат да се поправят и актуализират собствените си схеми. Тъй като компютрите и системите, които участват са самоконтролирани, частите се доставят и инсталират доста преди всяко износване. Машините работят непрекъснато, освен когато извършват собствена поддръжка и ремонт.

За да се спести енергия, което е основна тема в базираното на ресурси общество, много производствени предприятия могат да бъдат елиминирани чрез автоматично производство на продукти, по време на доставянето. Например, транспортни модули за кораби, влакове и самолети могат да обработват продукти, чувствителни към времето, като риба и зеленчуци, по време на пътуването.

Използването на технологиите по този начин дава възможност на глобалното общество да напредне и да се промени в най-кратки срокове. Трябва да запомните, че всичко това е възможно, тъй като основната цел е благополучието на всички, а не само в полза на определени корпорации или лица.

За авторът

Георги Петров
Георги Петров
Георги е дългогодишен експерт в областта на информационните технологии, специализиран в архитектурния дизайн на компютърни среди и цялостни решения. В допълнение към професионалната си работа, Георги се интересува от решения за устойчив дизайн на обществото, насочени към решаване на проблемите, пред които е изправен светът и разработването на цялостни решения за устойчив дизайн, чрез хуманното прилагане и използване на системен подход, наука и технологии в социален аспект.
0 0 votes
Вашата оценка?
Subscribe
Notify of
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x