Готови ли сте да проектирате бъдещето?

Готови ли сте да проектирате бъдещето?

Войнствената гледна точка става остаряла, когато разгледаме света като цялостна взаимосвързана система с всички хора като едно семейство. Управлението на ускоряващите се промени в технологиите и управлението на себе си изискват нови перспективи и подходи. Това вече е необходимо и възможно поради технологичните промени.

Тези редове са предназначени да предизвикат читателя да насочи бъдещето; не само собственото си, а и това на обществото като цяло; и не само за собственото си поколение, но и за тези, които идват. Науката не само дава възможност за това, но сега е и жизненоважно.

Вашето предизвикателство

Бъдещето не се случва просто ей така. С изключение на природните събития като земетресенията например, това се случва чрез усилията на хората и се определя до голяма степен от това колко информирани са те. Можете да играете роля във формирането на утрешния свят, като си задавате въпроси като „В какъв свят искам да живея?“ и „Какво означава демокрацията за мен?“. Има много други възможности за организация за бъдещето от тези, които обикновено се обсъждат днес.

Ето един сценарий, който да разгледате: Да предположим, че сте били призовани да препроектирате планетарната цивилизация без ограничения, базирани на това как се правят нещата днес. Целта е да се помогне да се освободи света на войната, бедността, глада и влошаването на околната среда и да се създаде най-добрият свят за всички жители, като се имат предвид наличните ресурси, за най-дълъг период от време.

Не забравяйте, че сте свободни да пренаредите обществото по всякакъв начин, който смятате, че ще работи. Единственото ограничение е, че вашият социален дизайн трябва да отчита носимоспособността на планетата, което означава, че ресурсите трябва да са достатъчни, за да поддържат живота на планетата.
Можете да пренаредите цялата цивилизация, за да направите това, което смятате за най-добрия от всички възможни светове, като имате предвид, че всяка неудовлетворена нужда за всеки сегмент от населението намалява стандарта на живот за всички. Това може да включва не само опазването на околната среда, но и проектирането на градовете, транспорта, междуличностните отношения и преструктурирането на образованието, ако смятате, че е необходимо.
Опциите са безгранични. Бихте ли имали отделни нации? Бихте ли имали международен консултативен съвет? Как бихте управлявали и разпределяли ресурсите на света, за да удовлетворите нуждите на всички? Бихте ли използвали научния метод за вземане на решения или бихте разчитали на политика или мистика? Как бихте се справили с различията в религиозните вярвания? Можете дори да помислите за друга система на разпределение, която не използва парите като средство за размяна.

В личен план бихте ли търсили позиция на предимство пред другите? Бихте ли поискали по-голяма къща, по-луксозна кола или телевизор? На какво основание бихте казали, че заслужавате тези неща? Или че другите не ги заслужават? Не вашето ниво на умения? Не вашата инвестиция във време и / или пари?

Не забравяйте, че ако наложите някакъв предварително определен набор от ценности на други нации, или на собствената си нация, или дори квартала, ще генерирате лоши чувства. Как бихте предотвратили политическата корупция? Бихте ли декларирали универсални закони и договори? Бихте ли използвали военни и полицейски методи за прилагане? Бихте ли обявили всички ресурси за общо наследство на всички нации?

За да се изпълни тази задача, човек трябва да бъде свободен от пристрастия и национализъм и да отрази тези качества в дизайна. Как бихте подходили към това? Това е труден проект, изискващ входяща информация от много дисциплини.

Това са някои от проблемите, които трябва да вземем предвид, когато мислим за подобна задача. Това може да бъде свеж подход, необременен от минали или традиционни съображения, религиозни или други, но винаги имайте предвид за кого това общество ще бъде проектирано.

Чувствайте се свободни да надхвърлите настоящите реалности и да посегнете към нови и креативни идеи.

За авторът

Георги Петров
Георги Петров
Георги е дългогодишен експерт в областта на информационните технологии, специализиран в архитектурния дизайн на компютърни среди и цялостни решения. В допълнение към професионалната си работа, Георги се интересува от решения за устойчив дизайн на обществото, насочени към решаване на проблемите, пред които е изправен светът и разработването на цялостни решения за устойчив дизайн, чрез хуманното прилагане и използване на системен подход, наука и технологии в социален аспект.
0 0 votes
Вашата оценка?
Subscribe
Notify of
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x