Глава 6: Бъдеще по дизайн – Достигане до по-здавомислещо бъдеще

Глава 6: Бъдеще по дизайн - Достигане до по-здавомислещо бъдеще

Излюстрация: Venus Project

Първи стъпки

За да започне да се прилага расурсно-базираната икономика, социалните дизайнери трябва да използват научния метод и да поставят въпроса „Какво имаме тук?“ С изискването всички хора да бъдат включени в него по възможно най-ефективния, удобен и траен начин, първи приоритет е чисто техническата оценка на основните нужди на цялото световно население. Количеството жилища, храна, вода, здравеопазване, транспорт, образование и други подобни нужди трябва да се сравнят с наличните ресурси, които планетата може да предложи. Това трябва да бъде балансирано и с нуждите на другите видове, съставляващи мрежата на живота на Земята.

Основната цел е да се преодолее недостигът и да се осигурят нуждите на всички хора по света. За да създадем работеща и устойчива цивилизация възможно най-бързо, имаме нужда от огромни количества енергия. Това, което е отчайващо необходимо, е стратегия за енергийно развитие в световен мащаб, която изисква съвместно начинание за международно планиране на ниво, което не е постигано никога досега.

Енергия

Едно от най-полезните измервания за развитието на цивилизацията, е количеството налична енергия на човек. Степента на физически комфорт, на който се наслаждаваме днес, до голяма степен корелира с енергията, с която разполагаме. Представете си парализата, която би настъпила, ако електричеството или газта бъдат прекъснати и трябваше да използвате собствените си мускули, за да свършите нещата.

Ресурсно-базираната икономика бързо работи върху чисти източници на енергия. Това е възможно само когато няма повече парични ограничения в начина на изпълнение или осигуряване на необходимото. С премахването на ограниченията на печалбата, имуществото и недостига, изследователските лаборатории бързо ще започнат да работят заедно и да споделят информация свободно. Няма да има нужда от патенти или собствена информация, тъй като крайната цел е не да печелите пари, за да продължите да работите, а да постигнете резултати, които са свободни и бързо достъпни за цялото население на планетата. Това е проект, над който много хора биха били нетърпеливи и благодарни да работят, когато резултатите веднага облагодателстват всички хора. Интердисциплинарни екипи от квалифициран персонал, в съответствие с изискванията на проекта, ще работят по енергийни и автоматизирани системи за масово производство и доставка на стоки и услуги. Дори студентите ще помогнат в участието за постигане на бързи методи за решаване на тези проблеми.

Това могат да бъдат армиите на бъдещето, голяма мирна мобилизация за възстановяване и опазване на Земята и нейните хора. Това никога досега не е правено и може да се направи само когато парите не са пречка. Въпросът не е разполагаме ли с парите, а имаме ли ресурсите и средствата да постигнем тази нова посока?

По време на прехода от една към друга система, оскъдните региони са снабдени с топлинни концентратори за готвене и стерилизиране на вода. Храните за тези райони са дехидратирани и пресовани, за да се спести място за превозване. Опаковката е биоразградима и може да се използва като незамърсяващ торове. Регионите без обработваема земя ще използват хидропонни стопанства, наземни рибни стопанства и морско отглеждане. За да се спести енергия по време на прехода, вместо всяко семейство да приготвя храна, има центрове за разпространение на храна, доставяна директно до домовете и ресторантите. Тези масови методи за доставка на стоки и услуги се прилагат в целия свят.

Ще се изследват и разработват огромни източници на енергия. Те включват вятърно, вълново и приливно действие, океански течения, температурни разлики, падаща вода, геотермални, електростатични, водород, водорасли, биомаса, бактерии, фазова трансформация и термионика (превръщането на топлината в електричество чрез кипене на електрони от гореща метална повърхност и кондензирането им върху по-хладна повърхност). Освен това има го и потенциала на Френел лещите за концентране на топлина.

Енергията на синтеза е същата енергия, която задвижва Космоса и звездите. Когато се научим как да го използваме, енергийните проблеми в света ще бъдат решени завинаги, без никакви пагубни ефекти или опасни токсични материали, които да бъдат изхвърлени. Единственият остатък би бил чистата пепел от хелий.

Океанографите ни казаха в края на ХХ век, че ако използваме огромния енергиен потенциал на световните океани, заемащи 70,8% от земната повърхност, лесно бихме могли да посрещнем настоящите и бъдещите енергийни нужди за милиони години напред.

Ключов елемент в дизайна на градовете в ресурсно-базираната икономика, е вграждането на извличането на цялата необходима енергия, в структурата на самия град. Това ще бъде обяснено по-нататък в раздела „Град“.Друга огромна неизползвана енергийна опция е разработването на пиезоелектрически материали или ламинирани системи вътре в цилиндри, активирани от издигането и падането на водата при приливите и отливите.

Геотермалната енергия или енергията, извлечена от земната топлина, ще се използва в целия свят с огромен успех. Учените прогнозират, че ако развием и използваме само 1% от наличната геотермална енергия в земната кора, нашите енергийни проблеми ще бъдат елиминирани. Без парични ограничения в икономиката, базирана на ресурси, обществото би имало шанс да докаже, че тези учени са прави.

Геотермалната енергия може да достави повече от 500 пъти енергията, съдържаща се във всички ресурси от изкопаеми горива в света, като същевременно намали заплахата от глобалното затопляне. Геотермалните централи произвеждат много малко замърсяване в сравнение с изкопаемите горива и не отделят азотен оксид или въглероден двуокис. За самата електроцентрала е необходима сравнително малка площ земя. Без компаниите за петрол и природен газ, контролиращи паричната икономика, геотермалната енергия би се превърнала в най-икономичния и ефективен начин за отопление и охлаждане на сградите. Ако приложим само една десета от това, което в момента се изразходва за военна техника, за разработването на геотермални генератори, отдавна бихме могли да решим недостига на енергия.

В райони като Исландия геотермалната енергия ще се използва за отглеждане на растения през цялата година в затворени райони. В икономиката, базирана на ресурси, използвайки този метод, през всички сезони могат да се отглеждат огромни количества пресни зеленчуци. Подобен процес може да се използва за отглеждане на риба и в региони, където е необходимо отопление и охлаждане. Масивни подводни структури могат да насочат част от Гълфстрийм през големи турбини, за да генерират чиста електрическа енергия. Турбините биха имали центробежен сепаратор и дефлектори, за да се предотврати вредата върху морския живот.

Сухопътен мост или тунел през Беринговия пролив между Азия и Северна Америка може да генерира електрическа енергия и да събира и обработва морски продукти. Под и над океанската повърхност ще има тунели за превоз на пътници и материали. Тръбопроводи могат да донасят прясна вода от стопяването на айсберги в други части на света. Тази структура не само би осигурила физическа връзка между континентите, но и би послужила като средство за социален и културен обмен.

В икономика, базирана на ресурси, ще има подробни проучвания за въздействието върху околната среда и хората, преди да се започнат големи проекти. Основната грижа е опазването и възстановяването на околната среда в полза на всички живи същества в общността на живота. Целта на изграждането и развитието на тези силови проекти, е да се освободят хората от ненужни и трудоемки задачи. За да постигнем това общество, ще трябва да автоматизираме повечето работни места възможно най-бързо.

За авторът

Георги Петров
Георги Петров
Георги е дългогодишен експерт в областта на информационните технологии, специализиран в архитектурния дизайн на компютърни среди и цялостни решения. В допълнение към професионалната си работа, Георги се интересува от решения за устойчив дизайн на обществото, насочени към решаване на проблемите, пред които е изправен светът и разработването на цялостни решения за устойчив дизайн, чрез хуманното прилагане и използване на системен подход, наука и технологии в социален аспект.
0 0 votes
Вашата оценка?
Subscribe
Notify of
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x