Глава 2: Всички неща се променят

Глава 2: Всички неща се променят

В нашата динамична Вселена всичко се променя – от най-отдалечените кътчета на космическото пространство до движението на континентите. Промяна настъпва във всички живи и неживи системи. Историята на цивилизацията, е история на промяна, от проста към по-сложна. Човешката изобретателност свидетелства за този факт. Нито една система не може да остане статична за дълго; повечето монархии са заменени от други форми на управление и общества, основани на волята на хората, а не на крале, са се развили. За съжаление, промените не винаги са към по-добро.

Въпреки че приемаме неизбежността на промяната, хората я посрещат с много съпротива. В повечето случаи промяната заплашва тези, които са в позиция на предимство и в по-голямата си част те са там на първо място, за да поддържат нещата такива, каквито са. Това важи за всяко общество, независимо дали властовата структура е религиозна, военна, социалистическа, капиталистическа, комунистическа, фашистка или племенна. Лидерите ще се опитат да задържат промяната. Понякога, дори когато условията са ужасни за по-голямата част от хората, самите хора могат да се съпротивляват на промяната, защото има комфорт в познатото. Можем да наречем тези хора неназначени пазители на системата.

Но колкото и да се съпротивляват хората, човешката цивилизация не прави изключение от факта промяна. Промяната настъпва във всички социални системи и е единствената константа. Можем да сме сигурни, че историята на човечеството е история на промяната.И въпреки това, на всеки етап, интересите (онези, които имат най-голяма полза да запазят нещата такива, каквито са) се противопоставят дори на технологичните промени. Например, по-рано през ХХ век защитниците на конницата отлагат разработването на танка. Толкова вкоренена е била тази традиция, че когато Германия нахлува в Полша през 1939 г., танковата им дивизия се изправя срещу полските войници, които все още са на коне.

Било е очевидно, че конните войници нямат шанс. Развитието на самолетите заплашва танковите дивизии. После пилотите и самолетостроителите се борят, за да задържат развитието на управлявани ракети. После пък те се борят, за да задържат развитието на лазерните оръжия. И така нататък. Ако се чудим защо все още се сблъскваме с много от същите проблеми, каквито са имали нашите предци, когато технологичните ни възможности днес далеч надминават техните, трябва да вземем под внимание, че сме били тук толкова кратко, че почти можем да се наречем „новородени“. Ако използваме двадесет и четиричасов часовник за представяне на времето, откакто животът е започнал на Земята, той би показал, че хората съществуват едва от последната минута на двадесет и четвъртия час. Само през последните секунди от последната минута съвременните хора започнаха да използват научни методи, за да открият най-ефективните начини за осъществяване на нещата. Едва сега прохождаме. Повече нови знания са постигнати от началото на ХХ век до наши дни, отколкото в предишните милиарди години. Промяната е почти навсякъде.

Ако животът понякога изглежда невероятен – ако се чувствате дърпани в много посоки, ако откриете, че без значение какво правите, все още имаме същите проблеми, ако установите, че нашите икономически, политически и социални начини за правене на нещата понякога създават повече проблеми отколкото решават – тогава вие просто играете своята роля в страданието в сегашната преходна фаза на нашата цивилизация.

За авторът

Георги Петров
Георги Петров
Георги е дългогодишен експерт в областта на информационните технологии, специализиран в архитектурния дизайн на компютърни среди и цялостни решения. В допълнение към професионалната си работа, Георги се интересува от решения за устойчив дизайн на обществото, насочени към решаване на проблемите, пред които е изправен светът и разработването на цялостни решения за устойчив дизайн, чрез хуманното прилагане и използване на системен подход, наука и технологии в социален аспект.
0 0 votes
Вашата оценка?
Subscribe
Notify of
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x