Георги Петров

Георги е дългогодишен експерт в областта на информационните технологии, специализиран в архитектурния дизайн на компютърни среди и цялостни решения. В допълнение към професионалната си работа, Георги се интересува от решения за устойчив дизайн на обществото, насочени към решаване на проблемите, пред които е изправен светът и разработването на цялостни решения за устойчив дизайн, чрез хуманното прилагане и използване на системен подход, наука и технологии в социален аспект.

Монарх представя нов интелигентен електрически трактор, който променя играта, шофьорът е по избор

Сякаш се нуждаем от повече доказателства, че електрическите превозни средства поемат по същество всяка форма на превозно средство, Monarch Tractor...