Георги Петров

Георги е дългогодишен експерт в областта на информационните технологии, специализиран в архитектурния дизайн на компютърни среди и цялостни решения. В допълнение към професионалната си работа, Георги се интересува от решения за устойчив дизайн на обществото, насочени към решаване на проблемите, пред които е изправен светът и разработването на цялостни решения за устойчив дизайн, чрез хуманното прилагане и използване на системен подход, наука и технологии в социален аспект.

Банките финансират колапса на поддържащите живота екосистеми и масовото изчезване

Анализ, изготвен от portfolio.earth, наречен Bankrolling Extinction доклад, разкрива как най-големите световни инвестиционни банки финансират индустрии, причиняващи загуба на биологично...